fazenda-paraiso-brazil-dabov-specialty-coffee-world-day-fo-education-2021

Без обучение няма специално кафе

На 24 януари отбелязваме Международния ден на образованието като благодарим на фермерите от семейството на DABOV, че постоянно усъвършенстват своите умения и че предоставят възможност и на своите служители да се сдобиват с нови знания

От две години насам ООН отбелязва на 24 януари официално Международния ден на образованието. Акцентът е върху приноса на образованието за постигането на световен мир и устойчиво развитие.

Всеки ще се сети поне за няколко причини, поради които образованието е жизнено важно. То носи не само знания, но и дава възможност на хората да продължават да се усъвършенстват и да разбират по-дълбоко света около себе си. Но над 72 милиона деца по цял свят нямат достъп до образование. Освен тях, има още милиони младежи, които нямат възможност да завършат вече започнатото образование по една или друга причина.

Липсата на образование е огромен проблем в развиващите се и слабо развитите страни.

Една от причините децата да не посещават училище, е в неравноправието между половете, което накърнява тяхната полова и културна идентичност. Освен това, в много страни от т.нар. втори и трети свят практическото изграждане на училища е невъзможно заради липсата на финансови средства. А в много страни, в които все пак са изградени училища, липсват училищни пособия и заплащането на учителите е оскъдно и закъснява. Класовете са съставени от огромен брой ученици, защото няма достатъчно учители.

Знаете ли, че един от най-засегнатите региони в света е подсахарна Африка, в която влизат голяма част от страните производителки на кафе като Етиопия, Кения, Уганда, Руанда, Танзания с 32 милиона деца, които не ходят на училище… Повече от 54% от необразованите деца са момичета. В Йемен, например, над 80% от момичетата никога няма да отидат на училище.

Без образование, възможностите за добре платена и квалифицирана работа в последствие са строго ограничени. Този факт води до бедност, от която без образование няма излизане. И така, за съжаление, цикълът може да се повтори и при следващото поколение.

Обединените нации включват образованието като право на всеки човек във Всеобщата декларация за правата на човека. А Конвенцията на ООН за правата на детето отбелязва, че всички страни трябва да направят висшето образование общодостъпно.

Днес ние от Dabov Specialty Coffee искаме да отбележим Международния ден на образованието поради две причини.

finca-la-virgen-nicaragua-dabov-specialty-coffee-against-child-labour
Габриела Хуек от Финка Ла Вирхен в Никарагуа с децата от училището на общността.

Ние работим с ферми, в които детският труд е забранен.

Както вече знаете, ние избираме да работим с ферми, в които не само детският труд е забранен, но и децата ходят на училище. И не само това – фермите, които произвеждат кафетата на Dabov Specialty Coffee, не просто оставят децата на служителите си да посещават училище. В много случаи те се грижат финансово за училището в своя район или предоставят училищни пособия на децата. В много случаи те дори строят училище за децата на своите работници. И на много места те насърчават децата да научават колкото се може повече и за работата на своите родители във фермата, като по този начин будят интереса им към този нелек аграрен, но много необходим за всички ни труд.

Припомнете си нашата статия, посветена на Световния ден срещу детския труд, в която разказваме за инициативите в нашите партньорски ферми: Като избирате специалното кафе, се борите и срещу детския труд

Ние работим с ферми, в които фермерите непрекъснато повишават нивото си на познания и предоставят образование и на работниците си.

Да станеш фермер, който отглежда специално кафе, не е лека задача. Производството на специално кафе изисква много познания в различни области и непрекъснато учене.

Да бъдеш фермер, който успява да поддържа постоянно високо качество на кафето, което отглежда, е задача, която изисква и постоянно лично усъвършенстване, придобиване на нови знания. Отглеждането на кафе е една неспирна гимнастика за ума и тялото, защото всяка година изправя пред различни предизвикателства фермерите. Отглеждането на кафе е свързано с много неизвестни и променливи, които правят формулата на фермерите изключително сложна висша математика. Само най-подготвените, само тези, които постоянно са нащрек и са готови да захвърлят вече остарелите знания и да ги заменят навреме с иновативни решения, някои от които още експериментални, успяват.

И успяват не само заради собствената си облага, но и заради хората, с които работят – хората, които зависят от тях.

Вашият коментар