Специалното кафе вдъхва живот на горите

На 21 март отбелязахме Международния ден на горите, разбира се, с поглед към приноса на нашите фермери към залесяването и поддържането на дробовете на планетата живи

Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен ден на горите през 2012 г., за да повишава всеобщата осведоменост за значението на всички видове гори за нашата планета. Държавите се насърчават да предприемат местни, национални и международни дейности за опазването и развитието на горите не само на този ден, но особено силно на избраната дата.

Не можем да си позволим планета без гори

Когато пием чаша вода, записваме нещо в бележника си, глътваме хапче против температура или строим къща, едва ли се сещаме веднага за горите. И въпреки това, тези, а и много други аспекти от живота ни са свързани и зависят от горите по един или друг начин.

Устойчивото развитие на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата срещу промяната на световния климат. Те също така допринасят и за просперитета и благоденствието както на нашето, така и на бъдещите поколения. Горите играят решаваща роля за намаляване на световната бедност. Те са ключови и за постигане на целите за устойчиво развитие, поставени от ООН. И въпреки всички тези несравнимо важни екологични, икономически, социални и здравни ползи, глобалното обезлесяване продължава с тревожни темпове.

Съживяване на горите

Затова и темата на Международния ден на горите за 2021 г. е „Съживяване на горите: път към възстановяване и благополучие“. Възстановяването и устойчивото управление на горите могат да помогнат в справянето с глобалното затопляне и нарушеното биоравновесие. Също така могат и да допринесат за цялостното устойчиво развитие.

Темата за тази година се вписва в Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021-2030), призив за защита и съживяване на екосистемите по целия свят.

Как специалното кафе помага за опазването на горите по света?

Както вече сме ви разказвали, светът на специалното кафе е един малък микрокосмос, който представлява перфектен модел на фермерството. Перфектен, не защото в него няма проблеми или няма какво да се усъвършенства, а защото фермерите, отглеждащи специално кафе, го правят в съзвучие с устойчивото развитие. Или с други думи казано, всяка крачка, която те предприемат, се отразява благоприятно както на природата, така и на социума.

Споделяли сме с вас многократно, че най-голяма част от специалното кафе се отглежда на сянка. Това е така, защото храстчетата са засадени насред различни други дървесни видове. По този начин се запазва естественият хабитат на съответното географско място, от една страна. А от друга – фермерите могат да разчитат на различни култури за осигуряване на своята и на работниците си прехрана.

Сертифицирани по отговорни в екологично отношение програми

Може би някои от вас си спомнят статията ни, посветена на двата важни сертификата UTZ Rainforest Alliance. Сега към партньорските ни ферми, които официално поддържат сертификат, отразяващ съблюдаването на добри социални и екологични практики като Фазенда Алианса, например, се присъединява и Фазенда Рекрейо.

Да, именно тази бразилска ферма, от която е и най-новото ни страхотно кафе от Южна Америка и за което вече ви разказахме! Нали не сте пропуснали както да го опитате, така и да прочетете за него?

Но не всичко е в сертификата

Всички ферми, с които ние работим, са приели опазването на околната среда като основен момент в своята дейност. Във Финка Ла Аурора, от където е нашата последна панамска гейша финалист от Best of Panama – Панама Ironman IV Гейша ВОР #11 2020, например, ежегодно се засаждат местни за височинната тропическа гора видове. И не само това! Собствениците на фермата подкрепят дейностите за защита на дивата фауна и флора в съседния национален парк.

Ами любимите ви етиопски кафета?

Повече от 50% от кафето в Етиопия е garden coffee или в превод от английски градинско кафе. Около 25% е semi-forest или в превод полу-горско. Между 15 и 20% е wild coffee или в превод диво кафе. Само 10 % идва от ферми със собствени плантации. Тоест, най-голяма част от кафето в Етиопия, се отглежда в напълно естествени условия! То расте в съзвучие с природата и предимно в сянката на други дървесни видове. Фермерите, които успяват да отгледат специално кафе там, го продават на процесиращите станции по региони. Но това са изключително дребни производители, които не могат да си позволят никакви сертификати. Още повече, че кафето им от станциите отива към броящите се на пръстите на едната ръка ферми в страната.

 

 


Ако смятате, че статията ви беше полезна, можете да се абонирате от тук:

Вашият коментар