I. DEFINICE

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikace fyzické osoby. Zpracování – jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Dítě – jednotlivec mladší 16 let.

My: DaLiMa Trade s.r.o., IČ 10932909, sídlo Benediktská, 690/7, Praha 110 00, jednatel Dimitar Stoyanov, datum nar. 04.08.1975.

Slibujeme dodržovat následující zásady ochrany osobních údajů:

Zásada zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti. Naše způsoby zpracování údajů jsou zákonné. Před zpracováním vašich osobních údajů vždy bereme v úvahu vaše práva. Pokud o to požádáte, poskytneme vám informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje.

Zásada omezení účelu. Naše činnosti zpracování osobních údajů odpovídají stanovenému a legitimnímu účelu, pro který tyto údaje shromažďujeme.

Princip minimalizace údajů. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje týkající se pouze toho, co je nezbytné ve vztahu k příslušnému účelu.

Zásada omezení uložení. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné.

Zásada integrity údajů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili přesnost údajů.

Zásada důvěrnosti údajů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

II. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má tato práva:

1. Právo na informace – to znamená, že máte právo vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jaké údaje jsou shromažďovány, odkud byly získány a proč a také kdo je zpracovává.

2. Právo na přístup – to znamená, že máte právo přijímat údaje, které jsme od vás a o vás shromáždili. To zahrnuje vaše právo požadovat a obdržet kopii vašich osobních údajů shromážděných od nás.

3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

4. Právo na vymazání – to znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.

5. Právo na omezení zpracování – to znamená, že za určitých podmínek máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.

6. Právo vznést námitku – to znamená, že v určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, například v případě přímého marketingu.

7. Právo nebýt subjektem pouze automatizovaného zpracování – to znamená, že máte právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování, aby se o vás nerozhodovalo pouze na základě automatizovaného zpracování. Toto právo můžete uplatnit, pokud dojde k výsledku profilování, který má právní důsledky, které se na vás vztahují nebo na vás mají významný dopad.

8. Právo na přenositelnost – máte právo přijímat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu nebo je-li to možné, tak, aby se daly přenášet přímo z jednoho procesoru do druhého.

9. Právo podat stížnost – v případě, že vaši žádost podle vašeho práva na přístup zamítneme, uvedeme důvody tohoto odmítnutí. Pokud nebudete spokojeni se způsobem, jakým jsme vaši žádost zpracovali, kontaktujte nás.

10. Právo na pomoc od příslušných orgánů dozoru – to znamená, že máte právo na pomoc od orgánů dozoru a právo na další právní nápravu, například nároky na náhradu škody.

11. Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat jakýkoli vámi udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SBÍRÁME

 1. Informace, které jste nám poskytli

Může to být vaše e-mailová adresa, jméno, poštovní nebo domácí adresa atd. V zásadě se jedná o informace, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout relevantní produkt / službu nebo zlepšit váš pobyt u nás. Uchováváme informace, které nám poskytnete, abyste mohli na našem webu provádět různé činnosti, včetně komentářů. Mezi tyto informace patří například vaše jméno a e-mailová adresa.

 1. Informace, které se o vás automaticky shromažďují

To zahrnuje informace, které se automaticky ukládají pomocí cookies nebo jiných nástrojů pro váš internetový pobyt u nás. Jedná se například o informace o vašem nákupním košíku, vaší IP adrese, historii vašich nákupů (pokud existují) atd. Tyto informace se používají, abyste se u nás jako zákazníci cítili lépe. Když používáte naše služby nebo procházíte obsah našich webových stránek, mohou být vaše akce zahrnuty do protokolu.

 1. Informace od našich partnerů.

Shromažďujeme informace od našich důvěryhodných partnerů, pokud potvrdí, že mají právní základ pro sdílení těchto informací s námi. Jedná se o informace, které jste jim poskytli přímo nebo které pro vás shromáždili z jiných právních důvodů. Níže uvádíme seznam našich partnerů.

 1. Veřejně dostupné informace

Můžeme o vás shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné.

IV. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme k:

 • tomu, abychom vám poskytovali naše služby. To zahrnuje například registraci vašeho účtu; poskytování dalších produktů a služeb, které požadujete; poskytování propagačních produktů podle vašeho výběru a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito produkty a službami; komunikaci s vámi; oznámení v případě změny služeb;
 • zlepšení vaší zákaznické zkušenosti;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona nebo ze smlouvy.
 • Vaše osobní údaje používáme zákonně a / nebo s vaším souhlasem. V souvislosti s uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních povinností zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
 • k vaší identifikaci;
 • abychom vám poskytli službu nebo vám poslali / nabídli produkt;
 • abychom vás kontaktovali za účelem prodeje nebo fakturace;
 • Na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
 • k zasílání personalizovaných nabídek (od nás a / nebo od našich přísně vybraných partnerů);
 • abychom spravovali a analyzovali naši zákaznickou databázi (nákupní chování a historii) za účelem zlepšení kvality, rozmanitosti a dostupnosti produktů / služeb, které nabízíme / poskytujeme;
 • k sestavení dotazníků ohledně spokojenosti zákazníků;
 • Pokud nám neřeknete jinak, považujeme za součást našeho oprávněného zájmu nabízet vám produkty / služby, které jsou podobné nebo totožné s vaší historií nákupu / návštěvy. S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
 • k zasílání zpravodajů a nabídek v rámci kampaní (od nás nebo od našich přísně vybraných partnerů);
 • pro jiné účely, pro které jsme požadovali váš souhlas;

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností a / nebo používání vašich osobních údajů pro právní záležitosti. Vyhrazujeme si právo anonymizovat osobní údaje, které shromažďujeme, a používat je tímto způsobem. Údaje mimo rámec těchto zásad použijeme pouze v případě, že jsou anonymizovány. Údaje o platbě / fakturaci a další informace, které jste shromáždili, uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účetní účely nebo jiné zákonné povinnosti, ale ne déle, než stanoví zákon. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro další účely, které zde nejsou uvedeny, ale odpovídají původnímu účelu, pro který byly údaje shromážděny. Za tímto účelem jsme se pokusili: zajistit, aby vztah mezi účelem, kontextem a povahou osobních údajů byl vhodný pro další zpracování.

Následné zpracování nepoškodí vaše zájmy a poskytne odpovídající ochranu zpracování. O dalším zpracování a jeho účelu vás budeme informovat.

V. KDO DALŠÍ MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje nesdílíme s cizími lidmi. Osobní údaje o vás jsou v některých případech poskytovány našim důvěryhodným partnerům, abychom vám mohli poskytnout služby nebo zlepšit vaše pohodlí jako našeho zákazníka. Vaše údaje sdílíme s těmito partnery:

Naši finanční partneři: Lea Turcarová, Address: Hradešínská 59, CZ-10100 Praha 10

Naši partneři: Advikatní kancelař TEMPUS, IČ: CZ03546195

Kurýrní společnost: Direct Parcel Distribution s.r.o., IČ 613 29266

Spolupracujeme pouze s partnery pro zpracování údajů, kteří mohou poskytnout odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám nebo orgánům veřejné správy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni. Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud k tomu existují jiné právní důvody.

VI. JAK OCHRANUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Snažíme se chránit vaše osobní údaje. Pro komunikaci a přenos dat používáme bezpečnostní protokoly (například HTTPS). V případě potřeby používáme anonymizaci a pseudonymizaci. Monitorujeme naše systémy kvůli možnému oslabení a útokům. I když se maximálně snažíme, nemůžeme zaručit bezpečnost informací. Slibujeme však, že upozorníme příslušné úřady na únik dat. Rovněž vás upozorníme, pokud něco ohrozí vaše práva nebo zájmy. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili narušení bezpečnosti a pomohli úřadům, pokud k takovému narušení dojde. Pokud u nás máte účet, připomínáme vám, abyste si vaše uživatelské jméno a heslo drželi v tajnosti.

VII. DĚTI

Nemáme v úmyslu shromažďovat nebo záměrně shromažďovat informace od dětí. Naše služby nejsou zaměřeny na děti a nejsou našimi cílovými zákazníky.

VIII. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ POUŽÍVÁME

Používáme cookies a / nebo jiné související technologie k analýze chování uživatelů, správě webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování informací o uživatelích. To se provádí pro personalizaci a pro to, abyste se u nás cítili lépe. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači. Soubory cookie ukládají informace, které se používají k podpoře webu. Pouze my máme přístup k souborům cookie vytvořeným naším webem. Cookies můžete ovládat ve svém prohlížeči. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, může vám to bránit v provádění určitých funkcí, které chcete na našich stránkách používat. Soubory cookie používáme pro následující účely:

Vyžadují se soubory cookies – tyto soubory cookies potřebujete, abyste mohli používat některé důležité funkce naší webové stránky, například přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné osobní údaje.

Funkční soubory cookies – tyto soubory cookies poskytují funkce, díky nimž je používání naší služby pohodlnější a umožňují personalizovanější funkce. Mohou si například pamatovat vaše jméno a heslo v polích pro komentáře, takže tyto údaje nemusíte zadávat pokaždé, když nám přidáte komentář.

Analytické soubory cookies – tyto soubory cookies se používají ke sledování používání a provozu našich webových stránek a služeb.

Reklamní cookies – tyto cookies se používají k poskytování reklam, které souvisejí s vámi a vašimi zájmy. Kromě toho se používají k omezení počtu zobrazení reklamy. Obvykle se na webu nacházejí pomocí reklamních sítí se souhlasem provozovatele webu. Tyto soubory cookies si pamatují, že jste navštívili web a informace jsou předávány dalším organizacím, jako jsou inzerenti. Cílené nebo reklamní soubory cookies jsou často spojeny se stránkou funkčně poskytovanou jinou organizací.

Cookies uložené ve vašem počítači můžete odstranit pomocí nastavení prohlížeče. Některé soubory cookies třetích stran můžete také ovládat pomocí bezpečnostních platforem, jako je optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Pokud byste chtěli mít více informací o cookies (v angličtině), navštivte allaboutcookies.org. Používáme Google Analytics, abychom měřili provoz na našich webových stránkách. Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout prostřednictvím jejich webových stránek nebo zde. Pokud si přejete, abyste byli vyloučeni ze služby Google Analytics, navštivte stránku pro odhlášení ze služby Google Analytics opt-out page.

IX. DOZOR

Commission for Personal Data Protection (komise pro ochranu osobních údajů)

X. ZMĚNY V SOUČASNÉM ZACHÁZENÍ SE SOUKROMÍM

Vyhrazujeme si právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Poslední změna zásad byla provedena 23. května 2018.